(Ovo je dio teksta (isječak) iz Tečaja Jyotisha “Početni stupanj 1. dio – Uvod u vedsku astrologiju. Ako ste zainteresirani, prijavite se već danas.)

Postoji više izgleda natalne karte (Rashi Kundali, Janma Kundali ili Rashi Chakra) koji se koriste u vedskoj astrologiji pa tako i diljem Indijskog potkontinenta. No, dva od njih su najčešće u upotrebi: Sjeverno-indijska i Južno-indijska natalna karta.

Sjeverno-indijska natalna karta

Sjeverno-indijska natalna karta ima izgled Venerina (sanskrt. Shukra) dijamanta, i prednost daje bhavama (astrološke kuće) koje ovdje nikada ne mijenjaju redoslijed, za razliku od rashija (znakovi Zodijaka – u daljnjem tekstu koristit ćemo naziv “znak”), koji se ovdje pomiču u skladu s određenom lagnom tj. podznakom (ascendent, znak koji se pojavio na Istočnom horizontu u trenutku rođenja osobe).
Lagna se uvijek nalazi na vrhu tj. gornjem dijelu natalne karte, koja ujedno označava i Istočni horizont i označava se kraticom As ili Lg. Dakle, 1. bhava (u daljnjem tekstu koristit ćemo češće naziv “kuća”, iako ćemo tu i tamo navoditi i naziv bhava), a ujedno i lagna (lagna uvijek predstavlja 1. kuću u natalnoj karti), označava Istočni horizont (Istok), dok njena nasuprotna 7. kuća (ove dvije kuće čine tzv. 1/7 os = 180°) označava suprotni dio svijeta, dakle, Zapad.
Budući da se u Sjeverno-indijskom stilu natalne karte znakovi kreću suprotno od kretanja kazaljke na satu, s desna na lijevo (a ne s lijeva na desno, kao što to čini kazaljka na satu), 4. kuća označava Sjever (s lagnom čini tzv. 1/4 os = 90°), dok 10. kuća označava Jug (s lagnom čini tzv. 1/10 os = 225°, dok sa 7. kućom čini tzv. 1/7 os = 180°).
Zodijak, koji je podijeljen na 12 znakova (svaki znak sadrži 30°), čini krug od 360° (12 x 30 = 360).
Kao što smo rekli, u Sjeverno-indijskom stilu kuće se kreću u nizu suprotno od kretanja kazaljke na satu, s desna na lijevo.
Znakovi se obično označavaju brojkama (neki vedski astrolozi, a posebno oni na Zapadu, koriste i simbole/glifove znakova Zodijaka), pa tako broj 1 označava Ovna (prvi znak Zodijaka), broj 2 označava Bika (drugi znak Zodijaka), broj 3 označava Blizance (treći znak Zodijaka), itd., sve do broja 12 koji označava Ribe (dvanaesti znak Zodijaka). U našem primjeru, lagna se nalazi u Ovnu (broj 1).
Budući da su kuće u Sjeverno-indijskom stilu nepomične, s uvijek utvrđenim i nepromjenjivim položajem, pa je zbog toga lako upamtiti njihov redoslijed, najčešće nemaju nikakvih oznaka.
Sjeverno-indijski stil se, kao što i sama riječ naglašava, uglavnom koristi u Sjevernoj Indiji.

Južno-indijska natalna karta

Južno-indijska natalna karta ima izgled Jupiterove (sanskrt. Guru) chakre, i prednost daje rashijima (znakovi Zodijaka – u daljnjem tekstu koristit ćemo češće naziv “znak”) koji ovdje nikada ne mijenjaju redoslijed, za razliku od kuća, koje se ovdje pomiču u skladu s određenom lagnom tj. podznakom (ascendent, znak koji se pojavio na Istočnom horizontu u trenutku rođenja osobe).
Lagna se ovdje označava na tri načina: (1) s kraticom Lg (lagna), (1) s kraticom Asc ili As (ascendent) ili (3) s crticom u gornjem desnom uglu određene bhave tj. kuće koja predstavlja lagnu.
Znakovi se uvijek nalaze u nizu kretanja kazaljke na satu, dakle, s lijeva na desno.
Znak Ovna (Mesha) uvijek se nalazi u gornjem lijevom dijelu natalne karte (u našem primjeru broj 1 predstavlja ujedno i broj kuće tj. 1. kuću, dakle, lagnu) i to drugi od znaka Riba (Mina, koje su uvijek nalaze u krajnjem gornjem lijevom uglu), a slijede ga (u nizu kretanja kazaljke na satu) ostali znaci Zodijaka: Bik (Vrishabha), Blizanci (Mithuna), Rak (Karkata), Lav (Simha), itd.
Znakovi se u ovom stilu katkad označavaju njihovim engleskim ili sanskrtskim kraticama (neki vedski astrolozi, a posebno oni na Zapadu, koriste i glifove ili simbole znakova Zodijaka), pa se tako Ovan označava s engleskom kraticom Ar (skraćeno od engleskog naziva Aries) ili sa sanskrtskim kraticom Me (skraćeno od sanskrtskog naziva Mesha), dok se Bik označava s engleskom kraticom Ta (skraćeno od engleskog naziva Taurus) ili sa sanskrtskim kraticom Vr (skraćeno od sanskrtskog naziva Vrishabha), itd.
No, budući da su znakovi u Južno-indijskoj natalnoj karti nepomični, s uvijek utvrđenim i nepromjenjivim položajem, pa je zbog toga lako upamtiti njihov redoslijed, najčešće se ne označavaju ni kraticama ni glifovima/simbolima.
Kuće/bhave se katkad, radi lakšeg snalaženja, označavaju brojkama (obično u donjem dijelu), pa tako broj 1 označava 1. kuću, broj 2 označava 2. kuću, itd.
U našim primjerima, radi lakšeg razumijevanja i snalaženja, u oba se slučaja lagna nalazila u znaku Ovna.
Južno-indijska natalna karta, kao što i sama riječ naglašava, uglavnom se koristi u Južnoj Indiji.
U Tečaju Jyotisha koristit ćemo oba izgleda natalnih karata: (1) Sjeverno-indijsku natalnu kartu s engleskim kraticama planeta/graha i brojevima znakova, i (2) Južno-indijsku natalnu kartu s engleskim kraticama znakova/rashija i brojevima kuća/bhava.
Evo nekoliko važnih tablica koje će vam olakšati snalaženje u natalnim kartama. Poželjno je svakako da ove nazive i kratice zapamtite, jer ćemo se njima služiti tijekom cijeloga Tečaja.

Kao što smo ranije spomenuli, u našim se primjerima, radi lakšeg razumijevanja i snalaženja, u oba slučaja lagna nalazila u znaku Ovna. No, što kada je, primjerice, lagna u znaku Lava, Škorpiona ili Jarca. Kako će u tom slučaju izgledati Sjeverno-indijska i Južno-indijska natalna karta, a pogotovo kada je iskazana u cjelovitom obliku, s pripadajućim planetima?
Idemo to prikazati na primjeru natalne karte gđe. Kolinde Grabar-Kitarović, predsjednice RH. Njezina se lagna nalazi u znaku Jarca. Ovdje je primjer izgleda natalnih karata iz besplatnog programa “Junior Jyotish“.
Ovo je shematski prikaz obje karte radi lakšeg snalaženja:

Dakle, ovdje možemo zapaziti kako su obje natalne karte donekle promijenile svoj izgled. Sjeverno-indijska natalna karta je sada promijenila redoslijed znakova/rashija koji su označeni brojevima (i kreću se s desna na lijevo, obrnuto od smjera kazaljke na satu), dok je Južno-indijska natalna karta promijenila redoslijed kuća/bhava koje su označene brojevima (i kreću se s lijeva na desno, u smjeru kazaljke na satu).
U slučaju da je gđa. Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednica RH, rođena u lagni Vodenjaka, tada bi u Sjeverno-indijskoj natalnoj karti redoslijed znakova/rashija od lagne (na vrhu natalne karte) počinjao od broja 11 (broj znaka Vodenjaka – pogledati tablicu na prethodnoj stranici), kretao se u nizu s desna na lijevo, tj. obrnuto od smjera kazaljke na satu, i završavao s brojem 10 (broj znaka Jarca), u 12. kući.
Što se tiče Južno-indijske natalne karte, lagna bi se pomakla za jedan znak prema gore (u znak Vodenjaka), u istome nizu, i ovaj bi znak sada predstavljao 1. kuću (broj 1), a redoslijed kuća/ bhava kretao bi se u nizu s lijeva na desno, tj. u smjeru kazaljke na satu, i završavao bi sa znakom Jarca, koji bi sada predstavljao 12. kuću.
No, kako bi izgledale ove dvije karte kada bismo im pridodali i planete s njihovim pripadajućim stupnjevima i minutama.
Evo kako ove dvije natalne karte izgledaju u svom “originalnom izdanju” u besplatnom programu “Junior Jyotish” računalnom programu:

Kao što možete vidjeti, u Sjeverno-indijskoj natalnoj karti nisu označene kuće/bhave, a znakovi/rashiji su označeni brojevima.
Podsjetimo se, kuće/bhave (a time i znakovi/rashiji) u Sjeverno-indijskoj natalnoj karti kreću se s desna na lijevo tj. obrnuto od smjera kazaljke na satu.
Predsjednica, Kolinda Grabar-Kitarović, rođena je s lagnom (vrh natalne karte) u Jarcu (Makara), koja je označena s brojem 10 (broj 10 predstavlja znak Jarca), a u njoj nema niti jednoga planeta/grahe.
U njezinoj 3. kući, u kojoj se smjestio znak Riba (Meena), a koja je označena s brojem 12 (broj 12 predstavlja znak Riba), nalaze se planeti/grahe, Saturn (označen engleskom kraticom “Sa”) i to na 24°55´ (dvadeset i četiri stupnja, i pedeset i pet minuta), i Rahu (označen engleskom kraticom “Ra”) i to na 25°16´ (dvadeset i pet stupnjeva i šesnaest minuta).
U njezinoj 4. kući, u kojoj se smjestio znak Ovna (Mesha), a koja je označena s brojem 1 (broj 1 predstavlja znak Ovna), nalaze se čak četiri planeta/grahe: Venera (označena engleskom kraticom “Ve”), Sunce (označeno engleskom kraticom “Su”), Merkur (označen engleskom kraticom “Me”) i Mars (označen engleskom kraticom “Ma”), sa svojim pripadajućim stupnjevima i minutama.
U njezinoj 5. kući, u kojoj se smjestio znak Bika (Vrishabha), a koja je označena s brojem 2 (broj 2 predstavlja znak Bika), nalazi se Mjesec (označen engleskom kraticom “Mo”).
U njezinoj 8. kući, u kojoj se smjestio znak Lava (Simha), a koja je označena s brojem 5 (broj 5 predstavlja znak Lava), nalazi se Jupiter (označen engleskom kraticom “Ju”).
U njezinoj 9. kući, u kojoj se smjestio znak Djevice (Kanya), a koja je označena s brojem 6 (broj 6 predstavlja znak Djevice), nalazi se Ketu (označen engleskom kraticom “Ke”).
Kao što ste do sada naučili, u Južno-indijskoj natalnoj karti nisu označene kuće/bhave, kao ni znakovi/rashiji jer su oni statični (nikada ne mijenjaju svoj razmještaj). Stoga je dobro naučiti raspored kuća/bhava i znakova/rashija napamet. Lagna se nalazi u znaku/rashi Jarca (Makara) i označena je kraticom “As”, i ona predstavlja 1. kuću/bhavu. Sljedeća, 2. kuća/bhava, u kojoj se nalazi znak/rashi Vodenjaka (Kumbha), slijedi odmah iza Jarca, 1. kuće/bhave, dok se Ribe (Meena), 3. kuća/bhava, nalaze na vrhu u lijevom uglu natalne karte. Iza Riba (Meena), slijedi Ovan (Mesha), kao 4. kuća/bhava, pa Bik (Vrishabha) kao 5. kuća/bhava, itd.
Podsjetimo se, znakovi/rashiji i kuće/bhave u Južno-indijskoj natalnoj karti kreću se s lijeva na desno tj. u smjeru kazaljke na satu.
I ovdje su navedeni smještaji planeta u pojedinim kućama/znakovima sa svojim pripadajućim stupnjevima i minutama.
Profesionalni računalni Jyotish programi u većini slučajeva imaju opcije s kojima možete prikazati i brojeve kuća, kao i kratice, brojeve ili simbole (glifove) znakova/rashija u natalnoj karti. Isto tako, možete odrediti i hoćete li da oznake planeta budu izražene u simbolima (glifovima), ili kraticama (uglavnom engleskim ili sanskrtskim).
Ipak, važno je znati da većina jyotishija koristi brojeve za znakove/rashije i kratice za planete na engleskom (ili sanskrtskom) jeziku.
Ovo će biti i naš pristup tijekom Tečaja Jyotisha pa bi to bilo dobro imati na umu. Također, u tekstovima ćemo češće koristiti hrvatske nazive planeta/graha i znakova/rashija, a pogotovo u narednim stupnjevima (u ovom ćemo dijelu još koristiti oba naziva). Oni, kojima više odgovaraju sanskrtski nazivi, neće biti zakinuti, jer će i oni biti navedeni i to poglavito u Tablicama.