Odmah na početku idemo objasniti što je to Jyotish? Jyotish ili Vedska astrologija je tradicionalni sustav astrologije Indije, koja je u pisanom obliku zapisana prije 5000 godina. Ona je također poznata i kao Indijska astrologija, a neki je, iako pogrešno, nazivaju čak i Hindu astrologija. Vedska astrologija je tradicionalno poznata kao Jyotish (izgovara se “đjotiš”), što je složenica s dva sanskrtska korijena – Jyoti, što znači “svjetlo” i Ishvara, što znači “vladar”. Doslovno, Jyotish znači “Vladar svjetla“, a često se prevodi i kao “Nauk o svjetlosti”. “Svjetlo” se odnosi na božansko svjetlo, koje je uzrok stvaranja, i integralni dio individualne duše (jiva), kao i zvijezda i planeta koji vladaju nad individualnom dušom na temelju zakona karme (univerzalni zakon pravde – zakon akcije i reakcije). Opća definicija Jyotisha navedena u Vedama glasi: Jyotisha suryadi grahanam bodhaka shastram: “Jyotish je znanje koje objašnjava kretanje planeta i učinke koje oni očituju u životima osoba.”
Svaki događaj u ljudskom životu može se opisati astrološkim terminima, što je razlog zašto se Jyotish smatra naukom predviđanja.
U tradiciji Jyotisha postoji 18 mudraca koji su donijeli ovo znanje putem neprekinutog učeničkog nasljeđa, a među njima su najvažniji: Surya, Shrila Vyasadeva, Parashara Muni, Narada Muni, Bhrigu Muni i Shaunaka Rishi. Među ovim mudracima, Parashara Muni (na slici lijevo) se smatra ocem Jyotisha ili Vedske astrologije. Ovu titulu je stekao kao autor “Brihat Parashara Hora Shastre” (BPHS), jedinim djelom koje je preživjelo neumitni tijek vremena, i tako postalo primarni autoritativni klasik Jyotisha. Mudrac Parashara Muni je otac Shrila Vyasadeva, koji je sastavio Vede i druga važna djela, poput “Mahabharate” i “Purana”.
U klasičnim tekstovima se spominje kako je veliki mudrac Narada Muni primio znanje o Jyotishu izvorno od Brahme, Drugostupanjskog stvaratelja materijalnog svijeta. Nakon toga, Narada Muni je prenio ovo znanje Shaunaka Rishiju, autoru Rig Vede, koja se smatra najstarijim spisom na svijetu. Mudrac Parashara Muni je bio učenik mudraca Shaunaka Rishija.
Inače, pojednostavljeno rečeno, postoji šest grana Jyotisha, a to su Gola (astronomija), Ganita (matematička astrologija), Jataka (natalna astrologija), Prashna (pitanje/odgovor), Muhurta (odabir povoljnog trenutka za određenu aktivnost) i Nimitta (čitanje znamenja iz prirode).
Zbog svoje sveobuhvatnosti i neiscrpnog golemog znanja,postoji i i veliki broj različitih sustava Jyotisha, premda danas jyotishiji (Jyotish astrolozi) u svojoj praksi ponajviše primjenjuju dva sustava – Parashara i Jaimini (izgovara se “Džaimini”). Pored ova dva najpopularnija sustava, postoje još i Nadi Jyotish, Tajika Jyotish i Tantrički Jyotish. U novije vrijeme pojavio se još jedan modificirani sustav koji se naziva Krishnamurti Paddhati.

Razlikuje li se Jyotish od Zapadne astrologije?

Postoje određene sličnosti, ali i goleme razlike između Jyotisha i zapadne astrologije. Oba sustava, općenito i naizgled rečeno, prihvaćaju iste astrološke znakove, kuće i planete, premda se među njima uočavaju vrlo važne razlike. U biti, postoje dvije glavne i osnovne teoretsko/praktične razlike između ova dva sustava. Prva razlika odnosi se na temelj na kojem počiva Jyotish, što možemo vidjeti već iz odgovora na vaše prvo pitanje. Dakle, Jyotish se zasniva na informacijama koje su dane u shastrama ili svetim spisima. Ovi su spisi podareni čovječanstvu od strane viših autoriteta zajedno sa stvaranjem ovoga svijeta kako bi stanovnici u njemu mogli imati dobrobit od uporabe tih informacija. Oni tako mogu napredovati u svojoj svjesnosti i postupno doći do više razine razumijevanja vječnih kozmičkih načela. Na taj način oni mogu postati sposobni osloboditi se samsare – kruga rađanja i umiranja – te okova materijalne egzistencije. Posebno tu možemo istaknuti spomentuog velikog mistika i sveca Parashara Munija i njegovo djelo “Brihad Parashara Hora Shastru”, koja nam pomaže da u cijelosti shvatimo svoj karakter, svoje sposobnosti i slabosti, dakle, svoj potencijal, kao i u kojem ćemo smjeru i kada krenuti tijekom svoga života.
Nadalje, Jyotish sadrži vrlo komplicirane kombinacije planeta, koje nije moguće otkriti promatranjem. On daje mnogo više detalja o karakteru osobe, o njenoj karmi (sudbini) i različitim stvarima koje ona treba naučiti u svome životu, što nije slučaj u Zapadnoj astrologiji koja je prvenstveno temeljena na promatranju. Dakako, ovdje ne želim nikako ustvrditi kako je Zapadni sustav inferioran ili manje precizan, no, na temelju dosadašnjih praktičnih iskustava astrologa diljem svijeta može se reći da je Jyotish u mnogim svojim dijelovima ipak nadmoćniji i precizniji.

Druga bitna razlika između ova dva spomenuta sustava ogleda se u tome što se na Zapadu rabi nepokretni zodijak (tzv. tropski zodijak ili Sayana), dok Jyotish koristi sideralni zodijak (Nirayana) i ayanamshu. Ova se razlika ogleda u tome što je u zapadnom horoskopu 1° predstavljen znakom Ovna, koji u skladu s time predstavlja početak zodijaka. On je definiran kao položaj Sunca u trenutku proljetnog ekvinocija. Drugim riječima, prvi dan proljeća definiran je kao 0° Ovna i drugih se jedanaest znakova Zodijaka nadovezuje iza njega. Međutim, činjenica je, ako pogledate na nebo, da prvi dan proljeća pokazuje kako se Sunce nalazi na 6° Riba. Zato, zapravo, trebamo govoriti o dobu Riba, budući da u tom znaku započinje godina. Dakle, ayanamsha predstavlja razliku između prvog dana proljeća tj. ekvinocija i ulaska Sunca u znak Ovna. Od 2010. godine ayanamsha iznosi 24°, a na današnji dan, 04.03.2018., ona iznosi 24°06´28˝. Na ovaj način možemo utvrditi i izračunati ayanamshu za godinu koju želimo i tako dobiti pravi položaj znaka u svom horoskopu u trenutku rođenja. U praksi ovo znači da horoskop prema Jyotishu izgleda prilično različito od onog u Zapadnoj astrologiji, jer se svi znaci pomiču unatrag za ovih 24° (a time i raspored astroloških kuća i planeta). Pojednostavljeno rečeno, osobi koja je rođena na današnji dan, 04.03.2018., recimo u Zagrebu, Sunce se, prema Jyotishu, u večernjim satima nalazi na 20°01´, i to u znaku Vodenjaka (Kumbha), dok će vam Zapadni astrolog, koristeći tropski zodijak i ne uzimajuću u obzir ayanamshu, reći da se vaše Sunce nalazi u znaku Riba (20.02.-20-03.). Jasno je kako ovo poprilično utječe na tumačenje vašeg horoskopa, jer se Sunce u Vodenjaku drukčije ponaša od Sunca koje se nalazi u znaku Riba, što za sobom povlači i drukčije tumačenje njegovih aspekata iz ovih znakova na druge planete i astrološke kuće.

Na koji način Jyotish razmatra horoskop?

Jyotish posjeduje veliki broj alata za razmatranje, analizu i tumačenje horoskopa. Prije svega, budući da on uzima u obzir spomenutu ayanamshu, on prikazuje preciznu natalnu kartu s točnim rasporedom planeta (grahe), kuća (bhave) i znakova (rashiji). Prvo što Jyotish astrolog uzima u obzir je naša lagna (podznak, ascendent). Lagna predstavlja zodijački znak koji se u trenutku našeg rođenja pojavio na istočnom dijelu horizonta. On se, poglavito u Hrvatskoj i Centralnom dijelu Europe, mijenja otprilike svaka dva sata. Značaj lagne je vrlo velik, jer pomoću nje možemo analizirati stanje našega uma u sadašnjem životu, cjelokupno zdravlje, potencijale koje nosimo, karakter, itd. Drugim riječima, ona prikazuje našu cjelokupnu psihofizičku konstituciju. Zato je ona puno važnija od položaja Sunca u određenom znaku. Nadalje, važan je položaj Mjeseca, a od velikog su značaja i nakshatre. Naime, pored 12 znakova zodijaka (rashiji), postoji i 27 fiksnih zvijezda ili Mjesečevih konstelacija, koje su poznate kao nakshatre. Svaka nakshatra zauzima prostor od 13°20’, pa se na taj način u jednom astrološkom znaku može naći više nakshatri budući da jedan znak zauzima 30°. Na osnovu položaja nakshatri u natalnoj karti možemo dobiti pregršt novih informacija o našim osobinama, pored onih obilježja koje nam daju znakovi zodijaka. Na ovaj način, znanje Jyotish astrologa u interpretaciji horoskopa znatno se povećava, kao i njegova preciznost predviđanja, a tumačenje natalne karte se umnogome produbljuje. U natalnoj karti utjecaj nakshatri je od iznimne važnosti, a posebno u svezi s lagnom i Mjesecom.
Sljedeći alat u Jyotishu su Varge ili Amshe. To su “Podjelne karte” koje služe za profinjeniju analizu i tumačenje specifičnih područja života, a 16 od njih se najčešće koriste u Jyotishu. Primjerice, ako želimo detaljniju i profinjeniju analizu našeg braka, tada će se Jyotish astrolog poslužiti Navamsha kartom, dok će za analizu naše karijere razmotriti Dashamsha kartu.

Još jedan alat nikako ne smijemo izostaviti, a to su planetarne yoge. To su različite kombinacije planeta u natalnoj karti, koje mogu biti povoljne ili nepovoljne, pa u skladu s time, ovisno jesu li dobre ili loše, djeluju i daju svoje učinke na život osobe.
I na kraju, nezaobilazno je spomenuti Dashe tj. planetarna razdoblja. Postoji veliki broj Dasha, a najčešće se koristi Vimshotari Dasha. Na temelju analize Vimshotari Dasha razdoblja Jyotish astrolog precizno predviđa događaje u našem životu u skladu sa snagom ili slabošću planeta koji u određenom dijelu života vlada pojedinom Dashom. Duljina vladanja planeta u određenom razdoblju tj. Dashi varira od planeta do planeta. Tako, primjerice, Venera (Shukra) vlada 20 godina, što je i najdulja Dasha, dok Sunce (Surya) vlada svega 6 godina, što je najkraća Dasha.
Jyotish se također služi i Gocharom tj. tranzitima planeta, koji pomažu Jyotish astrologu, pored spomenutih Dasha, u preciznijem predviđanju pojedinih događaja u našem životu.
Pored analize natalne karte, Jyotish se služi i Prashnom tj. izravnim odgovorima na naša važna pitanja vezana uz bilo koje područje života, kao i Muhurtom tj. pronalaženjem povoljnog trenutka (doba dana ili noći s preciznošću do u minutu) za započinjanje bilo koje životne aktivnosti (brak, posao, školovanje, operacije i sl.).

Koliko zodijačkih znakova postoji u Jyotishu i imaju li oni isto značenje kao i u Zapadnoj astrologiji?

Velika je sličnost između znakova (rashiji) u Jyotishu i zapadnoj astrologiji, uz dakako i neizbježne različitosti. I Jyotish koristi 12 znakova, iako u praktičnom tumačenju oni nemaju toliko veliku važnost kao što to imaju planeti (grahe) i astrološke kuće (bhave). Od spomenuta tri čimbenika, možemo reći da su znakovi tek tercijarni prema važnosti, što nikako ne znači da se oni izostavljaju iz analize horoskopa. Znakove smo spomenuli kod određivanje lagne tj. podznaka, dakle, oni su ipak u primjeni u Jyotishu, i nisu zanemareni.
Planeti nam pri tumačenju horoskopa odgovaraju na najvažnije pitanje “Tko”?, astrološke kuće na pitanje “Gdje”?, dok nam znakovi odgovaraju na pitanje “Kako”?

Važnost Ketua i Rahua

Rahu i Ketu, također nazvani u Zapadnoj astrologiji i Mjesečevi čvorovi (a također i Zmajeva glava i Zmajev rep), vrlo su važni planeti u Jyotishu. Rahu i Ketu su polarno suprotni i uvijek su točno jedan naspram drugoga prema stupnjevima u horoskopu svake osobe, pa tako stvaraju njen karmički temelj ili os. O ovome sam više govorio 2014. godine u svom predavanju na Mystic sajmu pod nazivom “12 karmičkih osi Ketua i Rahua”.
Ono što valja znati je da Ketu i Rahu nisu stvarni planeti već matematičke točke u svemiru koje uzrokuju pomrčinu Mjeseca i Sunca. Zbog toga se nazivaju chaya grahe ili “sjenoviti planeti”. Kao što sam rekao, oni su vrlo značajni u Jyotishu i dobili su puni status planeta zbog toga što se smatraju “karmičkom osi” osobe – Rahu, ili Sjeverni Mjesečev čvor, predstavlja našu buduću karmu, dok Ketu, Južni Mjesečev čvor, predstavlja našu prošlu karmu (iz prošlih života). Nadalje, Rahu predstavlja neistraženu karmu, neispitano područje, snažne prisile i želje na koje smo gonjeni obaviti/slijediti ih u ovom životu, dok Ketu predstavlja našu prošlu karmu koju smo već istražili i razvili majstorstvo i vještinu nad njome u prošlosti.
Ovdje bih želio dodati da Jyotish pri analizi horoskopa koristi 9 planeta (7 planeta Sunčevog sustava – Sunce, Mjesec, Mars, Merkur, Jupiter, Veneru i Saturn – i 2 “sjenovita” planeta – Ketu i Rahu) i ne uzima u obzir, za razliku od Zapadne astrologije, planete koji se nalaze iza Saturna – Uran, Neptun i Pluton. Prema Jyotishu, ova 3 planeta – Uran, Neptun i Pluton – nisu karmički planeti, a budući da se ne mogu vidjeti golim okom sa Zemlje oni ni na koji način ne utječu na ljudski život.

Što se sve može otkriti Jyotishom i u kojim ga je životnim situacijama dobro konzultirati?

Pomoću Jyotisha možemo otkriti o osobi praktički sve što ona želi. Jyotish astrolog ne otkriva samo naš latentni potencijal, već i istinsku vjerojatnost da će se određeni događaji dogoditi u našem životu. On tumači našu natalnu kartu rođenja ili Janma Kundali i, oslanjajući se na svoje zaključke, daje nam savjete i smjernice koje će nam pomoći da svoj život učinimo boljim, kvalitetnijim i uspješnijim. Drugim riječima, on daje točnu mapu puta našeg životnog putovanja. Bez ove mape naš život sliči tapkanju u mraku i prepun je nedoumica i pitanja na koja teško pronalazimo odgovore: Hoće li moj životni put biti težak ili lak? Kako će izgledati moja karijera? Gdje leže moji najjači potencijali tj. u kojem području mogu postići najbolje rezultate? Kada će doći kraj mojoj teškoj materijalnoj situaciji? Kada ću upoznati svog bračnog partnera? Kakav će biti moj bračni život? Hoću li imati djecu? Hoću li se ikada obogatiti? Je li povoljno da ove godine pokrenem vlastiti biznis?, itd. Nakon što Jyotish astrolog razmotri i prouči vašu kartu rođenja, on vam može pružiti vrlo korisne odgovore na ovakva pitanja. Kao što sam rekao na početku razgovora, Jyotish je “Vladar svjetla“, i osvijetljava nam put kojim trebamo ići kako ne bismo lutali poput izgubljenog putnika u olujnoj noći. Mi, ljudska bića, živimo u tami ovog materijalnog svijeta, i činimo se tako usamljeni i izgubljeni u njemu. Međutim, viši autoriteti i Bog nisu nas zaboravili i dali su nam jasne upute kako iz ove tame možemo kročiti u svijetlost. Sve što trebamo učinito za to je da zatražimo pomoć. Zbog toga je interes za astrologiju znak našeg duhovnog buđenja, jer je to jasan pokazatelj da se naša duša, nakon dugotrajnog boravka u tami ovog materijalnog svijeta, želi prosvijetliti tj. ”izaći na svijetlo”, i povezati s izvorom sveg života.

Prema Jyotishu svaka osoba mora proći kroz svoj Sadhe sati. No, što je to Sadhe sati i postoje li neke preventivne mjere pomoću kojih se može ublažiti ovo razdoblje? Kakva je situacija s Hrvatskom glede toga?

Poseban slučaj tranzita u Jyotishu koji se izračunava od Mjeseca naziva se Sadhe sati. Sadhe sati predstavlja razdoblje od oko 7,5 godina, tijekom kojih planet Saturn ili Shani prolazi kroz tri znaka zodijaka koja su najbliža našem natalnom Mjesecu tj. preciznije, znaku u kojem se nalazi Mjesec u našem horoskopu, te dva znaka koja se nalaze s bočne strane Mjeseca. Drugim riječima, radi se o znakovima koji se nalaze u 12., 1. i 2. kući od Mjeseca, ili (1) znaku koji prethodi položaju Mjeseca (12. kuća), (2) znaku u kojem se nalazi Mjesec (1. kuća), i (3) znaku koji se nalazi u sljedećem znaku od Mjeseca (2. kuća). Ako se, primjerice, naš Mjesec nalazi u znaku Ovna, naš Sadhe Sati će se sastojati od onih godina tijekom kojih Saturn u svom prvom stadiju (Dhayya) prolazi kroz znak Riba (znak koji prethodi Ovnu tj. 12. kuća od Ovna), u svom drugom stadiju kroz Ovna (u kojem je smješten Mjesec, dakle, 1. kuća), i u trećem stadiju kroz Bika (znak koji se nalazi iza Ovna tj. 2. kuća od Ovna). U svakom od spomenutih znakova (kuća) Saturn se nalazi cca. 2,5 godine, koji čine tri stadija jednog Sadhe sati ciklusa u ukupnom trajanju od cca. 7,5 godina (2,5 godine X 3 znaka = 7,5 godina).
Nakon što završi jedno Sadhe sati razdoblje, koje traje 7,5 godina, drugo razdoblje započinje nakon otprilike 22-22,5 godine. Drugim riječima, većina osoba, s normalnom dužinom života, Sadhe sati ciklus proživljava tri puta tijekom života, no, oni koji su već rođeni u Sadhe satiju, mogu proći i kroz četiri njegova ciklusa.
Sadhe sati se naziva “7,5 godina tuge”, i općenito se smatra teškim životnim razdobljem jer Saturn, kao “najzločestiji” planet, intenzivno “čisti” našu karmu. Ipak, u praksi, ovo razdoblje ne mora biti jednako problematično za sve osobe pa postoji veliki broj slučajeva u kojima ovo razdoblje nije toliko intenzivno naporno i gdje se toliko ne osjećaju negativni utjecaji Saturna.
Što se tiče Hrvatske, ona se upravo sada nalazi u svom prvom Sadhe satiju, a to je razdoblje započelo 15.11.2011. godine. Ovo razdoblje može biti prilično intenzivno budući da se u horoskopu Republike Hrvatske Mjesec smjestio u lagni, dakle 1. kući, u znaku Škorpiona, svom znaku debilitacije tj. oslabljenosti.
Jyotish raspolaže s velikim brojem korektivnih mjera koje se zovu upaye, a koje mogu ublažiti negativne karmičke utjecaje. Nažalost, iz prakse znam da se ljudi za njih teško opredjeljuju, jer one zahtjevaju ili veliki trošak ili ulaganje veće količine osobne energije i vremena, ili im se čine previše stranim njihovom kršćanskom duhu i svjetonazoru ili drugim vrstama predrasuda. U zapadnom svijetu, u kojem još uvijek dobar dio stanovništva smatra karmu i reinkarnaciju običnim mitom ili praznovjerjem, teško je objasniti ljudima da su ovo prirodni univerzalni zakoni koji nemaju nikakve veze s našim uvjerenjima, te da smo sami odgovorni za svoja djela iz prošlih života i da možemo uložiti određeni trud kako bismo reakcije tih djela ublažili ili poništili. Pri tome mislim pogotovo na ona djela čije se reacije negativno odražavaju na naš sadašnji život.