Kao što smo spomenuli u tekstu “Rahu i Ketu – karmička os“, ova se dva sjenovita planeta uvijek nalaze točno jedan nasuprot drugoga u horoskopu (na istom stupnju nasuprotnih astroloških znakova), pa tako čine osovinu karte rođenja osobe, poznatu kao “karmička os”. Budući da svaki horoskop ima 12 kuća koje predstavljaju sva ljudska životna područja, tako postoji i 6 “karmičkih osi” koje predvodi Rahu, i 6 “karmičkih osi” koje predvodi Ketu. Dakle, ukupno postoji 12 “karmičkih osi” (6 “karmičkih osi” Rahu/Ketu, i 6 “karmičkih osi” Ketu/Rahu).
Ovdje navodimo svih 12 “karmičkih osi”:

1/7 “karmička os”
1/7 Ketu/Rahu – u 1. kući nalazi se Ketu, a u 7. kući Rahu
1/7 Rahu/Ketu – u 1. kući nalazi se Rahu, a u 7. kući Ketu

2/8 “karmička os”
2/8 Ketu/Rahu – u 2. kući nalazi se Ketu, a u 8. kući Rahu
2/8 Rahu/Ketu – u 2. kući nalazi se Rahu, a u 8. kući Ketu

3/9 “karmička os”
3/9 Ketu/Rahu – u 3. kući nalazi se Ketu, a u 9. kući Rahu
3/9 Rahu/Ketu – u 3. kući nalazi se Rahu, a u 9. kući Ketu

4/10 “karmička os”
4/10 Ketu/Rahu – u 4. kući nalazi se Ketu, a u 10. kući Rahu
4/10 Rahu/Ketu – u 4. kući nalazi se Rahu, a u 10. kući Ketu

5/11 “karmička os”
5/11 Ketu/Rahu – u 5. kući nalazi se Ketu, a u 11. kući Rahu
5/11 Rahu/Ketu – u 5. kući nalazi se Rahu, a u 11. kući Ketu

6/12 “karmička os”
6/12 Ketu/Rahu – u 6. kući nalazi se Ketu, a u 12. kući Rahu
6/12 Rahu/Ketu – u 6. kući nalazi se Rahu, a u 12. kući Ketu

U ovoj karti rođenja, brojevi označavaju bhave (astrološke kuće), kojih ima 12. Zelenim strelicama označena su dva primjera “karmičkih osi”: 1/7 i 4/10 (pogledati kartu dolje). Vertikalna strelica ukazuje na “karmičku os” 1/7, a horizontalna strelica ukazuje na “karmičku os” 4/10. Ketu i Rahu označeni su kraticama Ke (Ketu) i Ra (Rahu). Plave kratice ovih planeta ukazuju na “karmičku os” 1/7, a ljubičasta kratica na “karmičku os” 4/10.
U daljnjem tekstu navodimo kratka značenja svih 12 “karmičkih osi”, s poznatim osobama koje pripadaju određenoj skupini tj. osi.

1/7 Ketu/Rahu
U 1. kući nalazi se Ketu, a u 7. kući Rahu.
Dodiri s nadzemaljskim, ali i stjecanje svjetovne mudrosti / Slava, strast i egomanija

Jim Morrison
Erich Von Daniken
Lord Byron
Nikola Tesla
Janis Joplin
Brigitte Bardot
David Byrne
Dalai Lama
Ernst Ludwig Kirchner
Charles Bukowski
Sigmund Freud
Jennifer Aniston
Clint Eastwood
John Travolta
Stephen King

1/7 Rahu/Ketu
U 1. kući nalazi se Rahu, a u 7. kući Ketu.
Uspješno promoviranje u javnosti / Sporne i/ili kratke intimne i poslovne veze

Wolfgang Amadeus Mozart
John Lennon
Georges Braque
Buddy Holly
Friedrich Nietzsche
William Blake

2/8 Ketu/Rahu
U 2. kući nalazi se Ketu, a u 8. kući Rahu.
Dug život, “papučar”, vlastita životna filozofija / Istraživanje, ekscentričnost, metafizika i razvod

Brad Pitt
Jeff Bridges
Paul Newman
Charles Aznavour
Albert Einstein
Edgar Cayce

2/8 Rahu/Ketu
U 2. kući nalazi se Rahu, a u 8. kući Ketu.
Materijalno blagostanje, prestiž i bezbrojne želje / Sukob između razuma i emocija, strah od smrti

Muhammed Ali
Robert Duvall
Mia Farrow
Miles Davis
Walt Disney
Maurice Utrillo
Tom Jones
Carlos Santana
George Orwell
Madame Curie
Henry Miller

3/9 Ketu/Rahu
U 3. kući nalazi se Ketu, a u 9. kući Rahu.
Nekonvencionalna vjera u religiozne simbole, uspjeh ili u stranoj zemlji ili putem stranaca / Unutarnja borba između materijalnog i duhovnog

Jimmi Hendrix
Aleister Crowley
Sally Field
Dianne Keaton
Gregory Peck
Donna Summer
Martin Sheen
Orson Welles
Diana Ross
Umberto Eco
Chuck Berry
Julio Iglesias
Bill Clinton
J. P. Morgan
Bryan Ferry
Gary Kasparov

3/9 Rahu/Ketu
U 3. kući nalazi se Rahu, a u 9. kući Ketu.
“Ili mač ili olovka”, uspjeh i slava, unutarnja borba između suprotnosti: materije i religije – duha i tijela – agresivnosti i samilosti; politički tj. svjetovni ili duhovni vođa / Mentalna i tjelesna snaga, hrabrost

Ava Gardner
Mick Jagger
Meg Ryan
Michael Jackson
Carl Gustav Jung
Madonna
Liza Minnelli
Willie Nelson
Kris Kristofferson
Julie Christie
H. P. Blavatsky
Napoleon Bonaparte

4/10 Ketu/Rahu
U 4. kući nalazi se Ketu, a u 10. kući Rahu.
Ekstremne situacije, snažna osobnost, život odvojen od roditelja i “rodne grude” / Poriv za ispunjenje životne misije, žrtvovanje privatnog na račun javnog života, priznanje i slava

Donald Trump
Keith Richards
Marlon Brando
Aretha Franklin
Dean Martin
Robert Redford
Raquel Welch
Chevy Chase
Bruce Springsteen
Willem de Kooning
Rabindranath Tagore
Nelson Rockerfeller
Mahatma Gandhi

4/10 Rahu/Ketu
U 4. kući nalazi se Rahu, a u 10. kući Ketu.
Zadovoljstvo, vezanost za majku i obitelj, mir uma / Nagli pad (ako su ambicije pretjerane), barem jedna promjena zanimanja

Judy Collins
Salvador Dali
Whitney Houston
Tennessee Williams
Emile Zola
Deepak Chopra

5/11 Ketu/Rahu
U 5. kući nalazi se Ketu, a u 11. kući Rahu
Ptica Feniks koja se ponovno rađa iz pepela, mistik, oštar intelekt / Ambicioznost, prijateljstva, težak porod (žene)

Ryan O’Neal
Charlton Heston
Bob Dylan
Max Ernst
Bruce Lee
Francis Ford Coppola

5/11 Rahu/Ketu
U 5. kući nalazi se Rahu, a u 11. kući Ketu.
Prisutnost u masovnim medijima, “svjetla pozornice”, izražen snažan intelekt i mentalna energija / Megalomanija, problemi i briga oko djece (vlastitom ili posvojenom)

Angelina Jolie
Richard Burton
Elizabeth Taylor
Pablo Picasso
David Carradine
Annie Lennox
Susan Sarandon
Woody Allen
M.C. Escher
Shirley McLaine

6/12 Ketu/Rahu
U 6. kući nalazi se Ketu, a u 12. kući Rahu.
Balansiranje između krajnosti: ludost/genijalnost – raskoš/ograničavanje; fantaziranje / Privatni posao, radna etika, snažna volja

Dustin Hoffman
Kirk Douglas
Pierre Cardin
Christian Dior
Ted Turner
Neil Armstrong
Frida Kahlo
Jerry Lee Lewis
Prince
Vivien Leigh
Marilyn Monroe
Harrison Ford

6/12 Rahu/Ketu
U 6. kući nalazi se Rahu, a u 12. kući Ketu.
Radišnost, neustrašivost, neprijatelji, discipliniranost / Izoliranost, priznanja nakon puno uloženog truda, karijerist

Bill Gates
Oprah Winfrey
Richard Widmark
Georgio Armani
Fritjof Capra
Norman Mailer
Indira Gandhi