Predavanje “Karmičke osi – Rahu i Ketu” – Mystic sajam – Zagreb, 2014.

Predavanje “Karmičke osi – Rahu i Ketu” – Mystic sajam – Zagreb, 2014.

Predavanje “Karmičke osi – Rahu i Ketu” – Mystic sajam – Zagreb, 2014.